<div align="center"> <h1>Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Ligocie</h1> <h3>Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Ligocie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://spligota.w.interia.pl/" rel="nofollow">spligota.w.interia.pl/</a></p> </div>